Kombinacje z 26 liczb po 8 skreśleń/20 zakładów

 Opis kombinacji dotyczy Multi Multi. Kombinacje można zastosować w innych grach liczbowych.

Z 80 liczb wybieramy 26 liczb. Wybrane liczby należy podstawić w miejsce liczb w systemie.

Gwarancja 2 przy trafieniu 3 liczb z 26

1 2 10 11 16 18 21 24
1 4 10 11 15 17 24 25
2 4 11 15 17 21 24 25
8 10 11 15 16 17 18 21
3 6 9 12 13 19 23 26
5 6 12 13 19 22 23 26
7 9 12 13 14 19 20 22
1 2 4 8 16 18 24 25
1 3 4 6 17 19 25 26
1 3 9 10 17 19 23 25
2 5 7 8 14 20 22 24
3 5 9 12 14 20 22 23
1 4 9 10 16 18 25 26
3 4 10 16 18 23 25 26
6 9 10 16 17 18 19 23
2 5 11 12 14 20 21 22
3 5 6 7 14 20 23 26
2 7 11 12 13 15 22 24
5 7 12 13 15 21 22 24
8 11 12 13 14 15 20 21

Liczby od 1 do 26 należy zamienić na wybrane własne liczby