Kombinacje z 12 liczb po 2 skreślenia/36 zakładów

Opis kombinacji dotyczy Multi Multi. 

Kombinacje można zastosować w innych grach liczbowych.

Z 80 liczb wybieramy 12 liczb. 

Wybrane liczby należy podstawić w miejsce liczb w systemie.

1 6
2 6
7 12
7 11
9 11
3 4
3 5
4 5
8 10
8 11
10 12
9 12
9 10
1 3
1 4
3 7
7 9
7 10
1 2
2 5
2 9
5 6
8 12
1 12
11 12
3 6
6 10
6 11
10 11
1 5
1 7
5 7
2 8
4 10
2 3
2 4

Liczby od 1 do 12 należy zamienić na wybrane własne liczby