Kombinacje z 12 liczb po 2 skreślenia/24 zakłady

 Opis kombinacji dotyczy Multi Multi. Kombinacje można zastosować w innych grach liczbowych.

Z 80 liczb wybieramy 12 liczb. Wybrane liczby należy podstawić w miejsce liczb w systemie.

Gwarancja 2 przy trafieniu 5 liczb z 12

3 4
7 9
7 12
9 12
8 10
8 11
10 11
8 12
10 12
2 5
2 6
5 6
7 11
9 11
4 5
8 10
3 6
7 9
1 3
1 4
2 3
2 6
1 4
1 5

Liczby od 1 do 12 należy zamienić na wybrane własne liczby