Kombinacje z 16 liczb po 5 skreśleń/24 zakłady

 Opis kombinacji dotyczy Multi Multi. Kombinacje można zastosować w innych grach liczbowych.

Z 80 liczb wybieramy 16 liczb. Wybrane liczby należy podstawić w miejsce liczb w systemie.

Gwarancja 2 przy trafieniu 2 liczb z 16

1 4 5 14 16
1 5 8 10 11
4 8 10 11 16
8 10 11 14 16
3 6 9 10 11
4 9 10 11 16
9 10 11 15 16
1 5 6 8 9
3 6 8 9 15
6 8 9 14 15
2 7 10 11 12
4 10 11 12 16
10 11 12 13 16
1 3 5 14 15
2 6 7 9 12
3 7 9 12 15
7 9 12 13 15
2 4 7 13 16
1 5 7 8 12
2 7 8 12 14
7 8 12 13 14
3 4 6 15 16
1 2 5 13 14
2 3 6 13 15

Liczby od 1 do 16 należy zamienić na wybrane własne liczby