Kombinacje z 14 liczb po 5 skreśleń/28 zakładów

 Opis kombinacji dotyczy Multi Multi. 

Kombinacje można zastosować w innych grach liczbowych.

Z 80 liczb wybieramy losowo 14 liczb. 

Wybrane liczby należy podstawić w miejsce liczb w systemie.

Gwarancja 3 przy trafieniu 5 liczb z 14

1 7 10 13 14
3 6 7 10 13
3 6 7 10 14
1 6 7 13 14
6 7 10 13 14
5 6 9 12 13
3 4 7 11 14
3 8 10 11 14
4 7 8 10 11
4 7 8 10 14
4 8 10 11 14
7 8 10 11 14
4 5 8 9 12
2 5 9 11 12
5 8 9 11 12
3 4 7 8 10
1 3 6 7 10
1 3 6 13 14
1 2 5 12 13
1 6 9 12 13
2 5 6 9 12
2 5 6 9 13
1 2 6 12 13
2 4 5 8 9
2 4 5 11 12
2 8 9 11 12
4 5 8 9 11
1 2 5 6 9

Liczby od 1 do 14 należy zamienić na wybrane własne liczby