Kombinacje z 20 liczb po 5 skreśleń/16 zakładów

Opis kombinacji dotyczy Multi Multi. Kombinacje można zastosować w innych grach liczbowych.

Z 80 liczb wybieramy 20 liczb. Wybrane liczby należy podstawić w miejsce liczb w systemie.

przy trafieniu w tych20 wybranych liczbach  możliwe  do wystąpienia układy

- przy trafieniu 9 liczb najgorszy układ to (gwarancja) cztery trójki/ najlepszy to trzy piątki, dwie czwórki,  dwie trójki

- przy trafieniu 10 liczb najgorszy układ to (gwarancja) osiem trójek/ najlepszy to sześć piątek, dwie trójki

- przy trafieniu 11 liczb najgorszy układ to (gwarancja) dwanaście trójek/ najlepszy to sześć piątek, jedna czwórka, jedna trójka

- przy trafieniu 12 liczb najgorszy układ to (gwarancja) szesnaście trójek/ najlepszy to siedem piątek, jedna trójka

przy trafieniu 13 liczb najgorszy układ to (gwarancja) cztery czwórki, dwanaście trójek/ najlepszy to siedem piątek, pięć  trójek

przy trafieniu 14 liczb najgorszy układ to (gwarancja) osiem czwórek, osiem trójek/ najlepszy to siedem piątek, trzy czwórki, dwie trójki

przy trafieniu 15 liczb najgorszy układ to (gwarancja) dwanaście czwórek, cztery trójki/ najlepszy to dziesięć piątek, dwie trójki

przy trafieniu 16 liczb najgorszy układ to (gwarancja) szesnaście czwórek /najlepszy to dziesięć piątek, dwie czwórki

przy trafieniu 17 liczb  najgorszy układ to (gwarancja) cztery piątki, dwanaście czwórek /najlepszy to dwanaście piątek

przy trafieniu 18 liczb najgorszy układ to (gwarancja) osiem piątek, osiem czwórek  /najlepszy to dwanaście piątek, cztery trójki

przy trafieniu 19 liczb  to (gwarancja) dwanaście piątek, cztery czwórki  

przy trafieniu 20 liczb  to (gwarancja) szesnaście piątek  

1 9 12 15 19
3 6 10 14 18
1 4 9 13 16
7 8 10 17 20
2 8 11 16 17
1 3 10 12 14
1 4 5 12 13
4 5 11 13 16
5 11 12 15 19
4 5 7 13 20
9 11 15 16 19
6 9 15 18 19
6 7 8 17 18
2 7 8 17 20
2 3 6 14 18
2 3 10 14 20
Liczby od 1 do 20 zamień na wybrane liczby