Kombinacje z 22 liczb po 10 skreśleń/12 zakładów

 Opis kombinacji dotyczy Multi Multi. Kombinacje można zastosować w innych grach liczbowych.

Z 80 liczb wybieramy 22 liczby. Wybrane liczby należy podstawić w miejsce liczb w systemie.                          

Gwarancja  (najgorszy układ) 2 przy trafieniu 3 z 22

2 3 6 9 13 14 17 18 20 22
2 5 7 9 13 15 16 18 20 21
1 4 5 7 11 12 15 16 19 21
2 3 6 9 10 13 17 18 20 22
1 3 4 6 8 12 14 17 19 22
2 5 7 9 11 13 16 18 20 21
1 4 5 7 8 12 15 16 19 21
1 3 4 6 10 12 14 17 19 22
2 5 7 9 11 15 16 18 20 21
1 4 5 7 8 11 15 16 19 21
2 3 6 9 10 14 17 18 20 22
1 3 4 6 8 10 14 17 19 22

Liczby od 1 do 22 należy zamienić na wybrane własne liczby