Kombinacje z 20 liczb po 8 skreśleń/24 zakłady

 Opis kombinacji dotyczy Multi Multi. Kombinacje można zastosować w innych grach liczbowych.

Z 80 liczb wybieramy 20 liczb. Wybrane liczby należy podstawić w miejsce liczb w systemie.

Gwarancja 3 przy trafieniu 5 liczb z 20

1 5 9 10 13 14 16 20
1 4 5 11 13 14 16 20
1 4 9 10 11 13 14 20
1 8 9 11 16 17 18 20
1 3 8 12 16 17 18 20
1 3 9 11 12 16 17 20
1 6 7 9 15 16 19 20
1 2 6 11 15 16 19 20
1 2 7 9 11 15 16 20
2 6 7 8 15 17 18 19
2 3 6 12 15 17 18 19
2 3 7 8 12 15 17 19
2 6 7 9 11 16 19 20
2 5 6 7 13 14 15 19
2 4 5 10 13 14 15 19
2 4 6 7 10 13 14 19
3 5 8 10 13 14 17 18
3 4 5 12 13 14 17 18
3 4 8 10 12 13 14 18
3 6 7 8 12 17 18 19
3 8 9 11 12 17 18 20
4 5 9 10 11 14 16 20
4 5 8 10 12 14 17 18
4 5 6 7 10 14 15 19

Liczby od 1 do 20 należy zamienić na wybrane własne liczby