Kombinacje z 18 liczb po 6 skreśleń/12 zakładów

 Opis kombinacji dotyczy Multi Multi. Kombinacje można zastosować w innych grach liczbowych.

Z 80 liczb wybieramy 18 liczb. Wybrane liczby należy podstawić w miejsce liczb w systemie.

Gwarancja  (najgorszy układ) 2 przy trafieniu 3 z 18

1 3 5 8 12 14
9 11 12 14 16 17
2 3 5 6 7 10
1 4 8 14 16 17
2 4 6 7 9 10
8 12 14 15 17 18
7 9 10 11 13 16
1 4 8 9 11 12
2 3 5 13 15 18
2 4 6 11 13 16
6 7 10 13 15 18
1 3 5 15 17 18

Liczby od 1 do 18 należy zamienić na wybrane własne liczby