Kombinacje z 18 liczb po 6 skreśleń/28 zakładów

 Opis kombinacji dotyczy Multi Multi. 

Kombinacje można zastosować w innych grach liczbowych.

Z 80 liczb wybieramy 18 liczb. 

Wybrane liczby należy podstawić w miejsce liczb w systemie.

Gwarancja 3 przy trafieniu 5 liczb z 18

1 3 5 8 12 14
1 3 5 8 12 15
1 3 5 8 12 17
1 3 5 8 12 18
1 3 14 15 17 18
1 4 8 9 11 12
1 4 8 9 11 14
1 4 8 9 11 16
1 4 8 9 11 17
1 4 12 14 16 17
1 11 12 14 16 17
1 12 14 15 17 18
2 3 5 6 7 10
2 3 5 6 7 13
2 3 5 6 7 15
2 3 5 6 7 18
2 3 10 13 15 18
2 4 6 7 9 10
2 4 6 7 9 11
2 4 6 7 9 13
2 4 6 7 9 16
2 4 10 11 13 16
2 7 10 13 15 18
2 9 10 11 13 16
5 6 10 13 15 18
5 8 14 15 17 18
6 7 10 11 13 16
8 9 12 14 16 17

Liczby od 1 do 18 należy zamienić na wybrane własne liczby