Kombinacje z 16 liczb po 4 skreślenia/24 zakłady (2 przy 3)

 Z 80 liczb wybieramy 16 liczb. Wybrane liczby należy podstawić w miejsce liczb w systemie.

Gwarancja 2 przy trafieniu 3 liczb z 16

1 4 13 16
3 9 11 16
1 4 11 14
3 9 13 14
1 4 11 15
2 6 10 15
1 4 10 14
2 6 11 14
5 7 8 15
8 10 12 15
9 12 13 16
5 8 12 13
10 11 14 15
11 13 14 16
5 7 10 12
3 7 12 16
5 8 9 16
3 7 9 13
1 3 4 9
2 5 6 7
1 2 4 6
3 5 7 8
2 6 10 15
2 6 8 12

Liczby od 1 do 16 należy zamienić na wybrane własne liczby