Kombinacje z 18 liczb po 6 skreśleń/30 zakładów

 Opis kombinacji dotyczy Multi Multi. 

Kombinacje można zastosować w innych grach liczbowych.

Z 80 liczb wybieramy 18 liczb. 

Wybrane liczby należy podstawić w miejsce liczb w systemie.

Gwarancja 2 przy trafieniu 3 liczb z 18

1 2 5 7 8 10
1 3 5 12 16 17
6 7 11 12 16 17
1 3 5 11 12 16
1 5 6 7 11 16
7 9 12 13 14 16
1 4 5 12 13 14
4 5 7 12 13 16
2 3 6 11 15 17
3 8 10 11 15 18
4 8 10 13 15 18
3 4 6 9 11 13
2 4 8 9 10 13
2 4 8 14 15 18
9 10 13 14 15 18
2 8 9 13 14 15
1 2 5 12 15 16
7 8 10 12 15 16
1 2 5 10 12 15
2 5 7 8 10 16
1 3 5 6 7 11
1 4 5 7 9 12
1 4 5 13 14 16
3 4 6 14 17 18
9 11 13 14 17 18
3 4 6 13 14 17
4 6 9 11 13 18
2 3 6 8 10 11
2 3 6 15 17 18
8 10 11 15 17 18

Liczby od 1 do 18 należy zamienić na wybrane własne liczby