Kombinacje z 10 liczb po 3 skreślenia/12 zakładów

 Opis kombinacji dotyczy Multi Multi. Kombinacje można zastosować w innych grach liczbowych.

Z 80 liczb wybieramy 10 liczb. Wybrane liczby należy podstawić w miejsce liczb w systemie.

1 6 9
3 5 6
2 3 6
2 8 9
1 7 10
4 5 7
2 8 10
4 7 8
1 3 5
2 4 7
3 6 8
1 4 5

Liczby od 1 do 10 należy zamienić na wybrane własne liczby