Kombinacje z 12 liczb po 4 skreślenia/28 zakładów

 Opis kombinacji dotyczy Multi Multi. 

Kombinacje można zastosować w innych grach liczbowych.

Z 80 liczb wybieramy 12 liczb. 

Wybrane liczby należy podstawić w miejsce liczb w systemie.

Gwarancja 3 przy trafieniu 5 liczb z 12

1 4 7 12
1 3 9 12
1 4 9 12
2 5 8 11
2 6 8 11
2 5 10 11
2 6 10 11
1 4 8 12
1 5 8 12
1 4 10 12
1 5 10 12
2 7 9 11
3 6 7 9
1 7 9 12
3 4 7 9
1 3 4 12
1 3 7 12
2 3 6 11
2 3 7 11
2 6 7 11
2 8 10 11
5 6 8 10
2 5 6 11
1 8 10 12
4 5 8 10
1 4 5 12
2 3 9 11
2 6 9 11

Liczby od 1 do 12 należy zamienić na wybrane własne liczby