Kombinacje z 14 liczb po 4 skreślenia/24 zakłady

 Opis kombinacji dotyczy Multi Multi. Kombinacje można zastosować w innych grach liczbowych.

Z 80 liczb wybieramy 14 liczb. Wybrane liczby należy podstawić w miejsce liczb w systemie.

1 3 4 12
3 7 9 11
4 9 11 12
1 4 7 11
2 8 9 11
4 9 11 13
1 4 8 11
5 9 10 11
1 5 6 10
1 2 4 13
3 8 12 13
7 12 13 14
2 7 8 13
3 5 6 14
5 7 10 12
6 10 12 14
3 6 7 12
1 4 5 11
4 6 9 10
5 8 10 13
6 10 13 14
2 6 8 13
2 3 7 14
2 5 6 14

Liczby od 1 do 14 należy zamienić na wybrane własne liczby