Kombinacje z 32 liczb po 4 skreślenia/28 zakładów

 Opis kombinacji dotyczy Multi Multi. 

Kombinacje można zastosować w innych grach liczbowych.

Z 80 liczb wybieramy 32 liczby. 

Wybrane liczby należy podstawić w miejsce liczb w systemie.

Gwarancja 2 przy trafieniu 7 liczb z 32

1 3 16 29
1 17 18 29
3 16 17 18
4 6 11 19
9 10 14 26
9 10 21 30
14 21 26 30
2 23 24 31
5 22 23 24
7 8 15 25
12 13 20 28
12 13 27 32
20 27 28 32
5 8 15 23
9 10 16 27
9 10 26 30
16 26 27 30
11 12 14 29
11 12 25 32
14 25 29 32
1 19 20 28
2 17 19 20
3 4 18 31
3 21 22 31
4 18 21 22
6 7 13 24
1 2 17 28
2 5 22 31

Liczby od 1 do 32 należy zamienić na wybrane własne liczby