Kombinacje z 26 liczb po 10 skreśleń/12 zakładów

 Opis kombinacji dotyczy Multi Multi. Kombinacje można zastosować w innych grach liczbowych.

Z 80 liczb wybieramy 26 liczb. Wybrane liczby należy podstawić w miejsce liczb w systemie.                          

Gwarancja  (najgorszy układ) 2 przy trafieniu 3 z 26

4 5 8 10 13 16 17 19 21 24
2 6 7 9 12 14 15 18 23 26
1 2 5 11 16 18 20 21 25 26
3 4 6 13 15 17 19 22 23 24
3 6 7 9 14 15 18 20 22 23
1 4 5 11 16 17 19 21 24 25
4 6 8 10 14 15 17 19 22 23
1 5 8 10 11 13 16 17 24 25
3 6 8 10 13 14 15 17 23 24
2 3 6 12 15 18 20 22 23 26
2 5 7 9 12 16 18 20 21 25
1 5 7 9 11 12 16 18 25 26

Liczby od 1 do 26 należy zamienić na wybrane własne liczby