Kombinacje z 12 liczb po 3 skreślenia/24 zakłady (2 przy 3)

 Opis kombinacji dotyczy Multi Multi. Kombinacje można zastosować w innych grach liczbowych.

Z 80 liczb wybieramy 12 liczb. Wybrane liczby należy podstawić w miejsce liczb w systemie.

Gwarancja 2 przy trafieniu 3 liczb z 12

3 4 9
4 7 12
1 7 9
3 9 12
1 4 12
1 3 7
5 6 10
6 8 11
2 8 10
5 10 11
2 6 11
2 5 8
4 5 10
5 8 12
1 8 10
4 10 12
1 5 12
1 4 8
3 6 9
6 7 11
2 7 9
3 9 11
2 6 11
2 3 7

Liczby od 1 do 12 należy zamienić na wybrane własne liczby