Kombinacje z 24 liczb po 6 skreśleń/16 zakładów

  Opis kombinacji dotyczy Multi Multi. Kombinacje można zastosować w innych grach liczbowych

Z  80 liczb wybieramy 24 liczby. Wybrane liczby należy podstawić w miejsce liczb w systemie.

przy trafieniu w tych24 wybranych liczbach  możliwe  do wystąpienia układy

- przy trafieniu 3 liczb  najlepszy układ to cztery trójki

- przy trafieniu 9 liczb najgorszy układ to (gwarancja) cztery trójki/ najlepszy to trzy szóstki,  sześć trójek

- przy trafieniu 10 liczb  najgorszy układ to (gwarancja) osiem trójek/ najlepszy to trzy szóstki, trzy czwórki trzy trójki

- przy trafieniu 11liczb najgorszy układ to (gwarancja) dwanaście trójek/  najlepszy układ to trzy szóstki, trzy piątki, trzy trójki 

- przy trafieniu 12 liczb najgorszy układ to (gwarancja) szesnaście trójek/ najlepszym układ to sześć szóstek, cztery trójki 

- przy trafieniu 13 liczb  najgorszy układ to (gwarancja) cztery czwórki, dwanaście trójek/ najlepszy układ sześć szóstek, jedna czwórka, trzy trójki 

- przy trafieniu 14 liczb najgorszy układ to (gwarancja) osiem czwórek, osiem trójek/ najlepszy sześć szóstek, jedna piątka, trzy trójki 

- przy trafieniu 15 liczb najgorszy układ to (gwarancja) dwanaście czwórek, cztery trójki/ najlepszy   siedem szóstek, sześć trójek

- przy trafieniu 16 liczb najgorszy układ to (gwarancja) szesnaście czwórek / najlepszy  siedem szóstek, trzy czwórki, trzy trójki

- przy trafieniu 17 liczb najgorszy układ to (gwarancja) cztery piątki, dwanaście czwórek / najlepszym  siedem szóstek, trzy piątki, trzy trójki

- przy trafieniu 18 liczb najgorszy układ to (gwarancja) osiem piątek, osiem czwórek / najlepszy  dziesięć szóstek, cztery trójki

- przy trafieniu 19 liczb najgorszy układ to (gwarancja) dwanaście piątek, cztery czwórki / najlepszy dziesięć szóstek, dwie czwórki, dwie trójki

- przy trafieniu 20 liczb najgorszy układ to (gwarancja) szesnaście piątek / najlepszy  dziesięć szóstek, dwie piątki, dwie trójki

1 7 12 17 18 23
2 8 14 19 21 22
3 9 12 13 17 23
6 10 15 19 20 21
4 6 10 11 15 20
3 6 9 19 21 24
1 4 11 12 14 18
1 7 9 17 23 24
2 7 8 17 22 23
2 6 11 14 19 20
5 10 13 15 16 20
2 4 8 11 14 22
3 5 12 13 16 18
3 5 9 13 16 24
1 5 7 16 18 24
4 8 10 15 21 22

Liczby od 1 do 24 zamień na wybrane liczby