Kombinacje z 20 liczb po 6 skreśleń/20 zakładów

 Opis kombinacji dotyczy Multi Multi. Kombinacje można zastosować w innych grach liczbowych.

Z 80 liczb wybieramy 20 liczb. Wybrane liczby należy podstawić w miejsce liczb w systemie.

Gwarancja  (najgorszy układ) 2 przy trafieniu 3 liczb z 20

3 8 9 10 12 18
6 7 9 14 17 18
1 11 12 16 17 20
2 13 14 15 18 19
1 7 9 11 12 20
3 4 9 16 17 20
1 3 4 7 12 17
1 13 15 16 19 20
2 8 10 13 14 19
5 6 10 15 18 19
2 5 6 8 14 18
2 5 6 8 13 15
3 6 7 8 12 17
1 5 11 13 15 20
2 4 11 16 19 20
1 2 4 5 15 19
3 6 7 8 10 14
1 3 4 7 11 16
3 10 12 14 17 18
1 2 4 5 13 16

Liczby od 1 do 20 należy zamienić na wybrane własne liczby