Kombinacje z 24 liczb po 10 skreśleń/18 zakładów (2 przy 2)

 Opis kombinacji dotyczy Multi Multi. Kombinacje można zastosować w innych grach liczbowych.

Z 80 liczb wybieramy losowo 24 liczby. Wybrane liczby należy podstawić w miejsce liczb w systemie.                          

Gwarancja  (najgorszy układ)  2 przy trafieniu 2 liczb z 24

1 9 10 11 13 15 16 20 22 24
1 2 5 9 10 13 16 20 22 24
1 3 5 8 11 14 17 19 23 24
1 8 11 14 16 17 19 20 23 24
1 6 7 11 12 16 18 20 21 24
1 4 5 6 7 12 18 20 21 24
1 3 5 8 11 16 19 20 23 24
1 4 5 6 7 11 16 18 21 24
1 2 5 9 10 11 15 16 22 24
3 4 6 7 8 12 17 18 21 23
2 9 10 13 14 15 17 19 22 23
2 3 8 9 10 14 17 19 22 23
2 4 6 7 9 10 13 15 21 22
2 7 9 10 12 13 15 18 21 22
2 3 8 9 10 13 15 17 22 23
2 4 6 7 9 12 15 18 21 22
3 7 8 12 14 17 18 19 21 23
3 4 6 7 8 14 18 19 21 23

Liczby od 1 do 24 należy zamienić na wybrane własne liczby