Kombinacje z 24 liczb po 7 skreśleń/28 zakładów

Opis kombinacji dotyczy Multi Multi. 

Kombinacje można zastosować w innych grach liczbowych.

Z 80 liczb wybieramy 24 liczby. 

Wybrane liczby należy podstawić w miejsce liczb w systemie.

Gwarancja 5 przy trafieniu 13 liczb z 24

1 3 4 6 9 22 24
4 6 9 12 18 22 24
12 13 14 17 18 22 24
11 15 16 19 20 21 23
8 10 11 16 19 20 21
4 10 12 13 15 16 20
4 10 12 15 16 20 22
1 2 13 15 16 20 22
1 2 4 10 12 23 24
4 10 12 13 22 23 24
13 15 16 20 22 23 24
6 7 8 11 14 17 18
3 5 9 11 14 17 18
3 5 6 7 8 19 21
6 7 8 9 18 19 21
9 11 14 17 18 19 21
8 9 11 14 17 18 21
7 8 10 11 15 16 19
7 8 10 15 16 19 20
2 5 11 15 16 19 20
2 5 7 8 10 21 23
7 8 10 11 20 21 23
4 6 9 12 13 14 17
4 6 9 13 14 17 18
1 3 12 13 14 17 18
3 4 12 14 17 18 24
6 7 8 9 11 14 17
1 4 10 15 20 22 23

Liczby od 1 do 24 należy zamienić na wybrane własne liczby