Kombinacje z 10 liczb po 3 skreślenia/24 zakłady

 Opis kombinacji dotyczy Multi Multi. Kombinacje można zastosować w innych grach liczbowych.

Z 80 liczb wybieramy 10 liczb. Wybrane liczby należy podstawić w miejsce liczb w systemie.

Gwarancja 2 przy trafieniu 3 liczb z 10

1 3 6
3 6 9
1 4 8
4 8 10
1 2 7
2 7 10
2 4 8
4 8 10
4 5 8
3 5 9
3 4 8
4 8 9
3 5 6
1 5 9
2 3 7
3 7 9
4 6 8
1 6 10
4 7 8
2 7 10
2 6 7
1 6 10
3 5 7
2 5 9

Liczby od 1 do 10 należy zamienić na wybrane własne liczby