Kombinacje z 16 liczb po 4 skreślenia/44 zakłady

Opis kombinacji dotyczy Multi Multi. 

Kombinacje można zastosować w innych grach liczbowych.

Z 80 liczb wybieramy 16 liczb. 

Wybrane liczby należy podstawić w miejsce liczb w systemie.

Gwarancja 3 przy trafieniu 7 liczb z 16

1 2 4 10
2 4 6 15
1 2 4 11
1 2 6 10
1 3 4 11
1 3 4 13
1 3 9 11
1 9 13 14
1 13 14 16
1 6 11 14
1 11 14 15
2 4 6 10
2 5 6 8
2 7 10 12
2 10 12 15
6 10 12 15
8 10 12 15
2 5 7 8
5 6 7 8
2 5 6 10
3 4 9 11
3 5 7 9
3 8 12 13
3 5 8 9
5 7 8 9
3 5 7 12
3 12 13 16
9 11 13 14
3 4 9 16
9 11 14 16
4 13 14 16
11 13 14 16
6 10 11 14
6 10 14 15
4 11 14 15
10 11 14 15
7 8 10 12
5 6 7 15
7 8 12 15
8 9 12 13
5 7 8 16
8 9 13 16
7 12 13 16
9 12 13 16

Liczby od 1 do 16 należy zamienić na wybrane własne liczby