Kombinacje z 16 liczb po 6 skreśleń/24 zakłady

 Opis kombinacji dotyczy Multi Multi. Kombinacje można zastosować w innych grach liczbowych.

Z 80 liczb wybieramy 16 liczb. Wybrane liczby należy podstawić w miejsce liczb w systemie.

Gwarancja 3 przy trafieniu 5 liczb z 16

1 2 5 7 8 14
1 2 5 7 12 13
1 7 8 12 13 14
1 3 5 6 8 15
1 3 5 6 9 14
1 6 8 9 14 15
1 4 5 8 10 16
1 4 5 8 11 14
1 8 10 11 14 16
2 4 7 10 11 16
2 4 7 10 12 13
2 10 11 12 13 16
2 3 6 7 9 15
2 3 6 7 12 13
2 7 9 12 13 15
2 5 8 12 13 14
3 6 9 12 13 15
3 5 8 9 14 15
3 4 6 9 10 16
3 4 6 9 11 15
3 9 10 11 15 16
4 5 10 11 14 16
4 6 10 11 15 16
4 7 11 12 13 16
Liczby od 1 do 16 należy zamienić na wybrane własne liczby