Kombinacje z 6 liczb po 2 skreślenia/12 zakładów

 Opis kombinacji dotyczy Multi Multi. Kombinacje można zastosować w innych grach liczbowych.

Z 80 liczb wybieramy 6 liczb. Wybrane liczby należy podstawić w miejsce liczb w systemie.

1 2
2 5
1 3
3 5
4 5
2 3
1 5
3 4
1 6
4 6
2 4
3 6

Liczby od 1 do 6 należy zamienić na wybrane własne liczby