Kombinacje z 28 liczb po 5 skreśleń/32 zakłady

 Opis kombinacji dotyczy Multi Multi. 

Kombinacje można zastosować w innych grach liczbowych.

Z 80 liczb wybieramy 28 liczb. 

Wybrane liczby należy podstawić w miejsce liczb w systemie.

Gwarancja 3 przy trafieniu11 liczb z 28

1 2 6 7 28
2 6 20 22 28
20 22 24 25 28
6 8 13 20 24
2 7 10 15 20
12 14 16 17 18
3 4 5 23 26
9 19 21 23 26
3 4 5 9 27
10 11 15 16 17
1 3 6 24 25
9 19 21 24 25
1 3 6 9 26
3 6 19 21 26
4 5 20 22 28
20 22 23 27 28
5 8 14 20 23
4 7 12 18 20
19 21 24 25 26
6 10 16 19 24
3 9 11 17 19
8 10 11 13 15
1 2 6 24 25
7 20 22 24 25
8 12 13 14 18
2 4 5 23 27
7 20 22 23 27
2 4 5 7 28
4 5 19 21 27
19 21 23 26 27
3 16 21 26 27
5 12 17 19 23

Liczby od 1 do 28 należy zamienić na wybrane własne liczby