Kombinacje z 14 liczb po 6 skreśleń/20 zakładów

 Opis kombinacji dotyczy Multi Multi. Kombinacje można zastosować w innych grach liczbowych.

Z 80 liczb wybieramy 14 liczb. Wybrane liczby należy podstawić w miejsce liczb w systemie.                         

Gwarancja  (najgorszy układ) 4 przy trafieniu 7 liczb z 14

1 2 3 7 10 13
3 4 7 8 10 11
1 2 5 6 9 12
1 2 5 6 9 13
2 4 5 8 9 11
3 4 7 8 10 14
3 4 7 8 11 14
1 2 3 7 10 14
2 4 5 8 9 12
1 2 3 7 13 14
2 4 5 8 11 12
2 4 5 9 11 12
1 2 5 6 12 13
3 4 7 10 11 14
1 2 3 10 13 14
1 2 5 9 12 13
2 4 8 9 11 12
1 2 6 9 12 13
3 4 8 10 11 14
1 2 7 10 13 14

Liczby od 1 do 14 należy zamienić na wybrane własne liczby