Kombinacje z 12 liczb po 3 skreślenia/40 zakładów

Opis kombinacji dotyczy Multi Multi. 

Kombinacje można zastosować w innych grach liczbowych.

Z 80 liczb wybieramy 12 liczb. 

Wybrane liczby należy podstawić w miejsce liczb w systemie.

1 3 4
1 3 7
1 4 9
1 4 5
1 4 8
1 5 10
1 8 12
1 10 12
1 7 12
1 9 12
2 5 6
2 5 8
2 6 10
2 8 11
2 10 11
2 3 6
2 3 7
2 6 9
2 7 11
2 9 11
3 7 9
3 9 12
3 6 11
3 7 10
3 9 11
3 4 12
4 7 9
4 5 12
4 8 10
4 10 12
4 7 12
5 8 10
5 8 12
5 6 11
5 8 11
5 10 11
6 8 10
6 8 11
6 7 9
6 7 11

Liczby od 1 do 12 należy zamienić na wybrane własne liczby