Kombinacje z 12 liczb po 5 skreśleń/20 zakładów

 Opis kombinacji dotyczy Multi Multi. Kombinacje można zastosować w innych grach liczbowych.

Z 80 liczb wybieramy losowo 12 liczb. Wybrane liczby należy podstawić w miejsce liczb w systemie.                          

Gwarancja  (najgorszy układ) 4 przy trafieniu 7 liczb z 12

1 3 7 9 10
2 4 5 6 8
1 4 5 8 9
1 4 5 9 12
2 3 6 7 10
2 3 6 10 11
1 3 7 10 12
2 4 5 8 11
1 4 8 9 12
1 3 9 10 12
2 3 7 10 11
2 4 6 8 11
1 7 9 10 12
3 7 9 10 12
2 6 7 10 11
3 6 7 10 11
2 5 6 8 11
4 5 6 8 11
1 5 8 9 12
4 5 8 9 12

Liczby od 1 do 12 należy zamienić na wybrane własne liczby