Kombinacje z 12 liczb po 5 skreśleń/16 zakładów

 Opis kombinacji dotyczy Multi Multi. Kombinacje można zastosować w innych grach liczbowych.

Z 80 liczb wybieramy losowo 12 liczb. Wybrane liczby należy podstawić w miejsce liczb w systemie.                          

Gwarancja  (najgorszy układ) 3 przy trafieniu 5 liczb z 12

1 3 7 9 10
1 4 5 8 9
2 3 6 7 10
2 4 5 6 8
1 3 7 9 12
2 4 5 6 11
2 4 5 8 11
2 3 6 7 11
1 4 5 8 12
1 3 7 10 12
2 3 6 10 11
1 4 5 9 12
1 4 8 9 12
2 4 6 8 11
1 3 9 10 12
2 3 7 10 11

Liczby od 1 do 12 należy zamienić na wybrane własne liczby