Kombinacje z 14 liczb po 3 skreślenia/42 zakłady

Opis kombinacji dotyczy Multi Multi. 

Kombinacje można zastosować w innych grach liczbowych.

Z 80 liczb wybieramy 14 liczb. 

Wybrane liczby należy podstawić w miejsce liczb w systemie.

1 11 12
3 7 11
3 9 12
4 7 12
4 9 11
2 13 14
5 8 13
5 10 13
6 8 14
6 10 13
1 2 4
1 8 9
1 11 13
2 8 11
2 9 13
4 8 13
4 9 12
3 7 10
3 12 13
5 7 12
5 10 14
6 7 14
6 10 12
1 6 9
1 10 11
4 6 10
4 9 13
5 6 11
5 9 10
2 12 14
3 8 13
3 12 14
7 8 14
7 12 13
2 5 6
2 8 10
1 4 5
3 5 6
1 3 4
1 7 9
2 3 7
2 8 12

Liczby od 1 do 14 należy zamienić na wybrane własne liczby