Kombinacje z 24 liczb po 6 skreśleń/24 zakłady

Opis kombinacji dotyczy Multi Multi. Kombinacje można zastosować w innych grach liczbowych

 Z 80 liczb wybieramy 24 liczby. Wybrane liczby należy podstawić w miejsce liczb w systemie.

przy trafieniu w tych24 wybranych liczbach możliwe  do wystąpienia układy

-przy trafieniu 5 liczb najgorszy układ to (gwarancja) sześć dwójek

-przy trafieniu 6 liczb najgorszy układ to (gwarancja) dwanaście dwójek 

- przy trafieniu 7 liczb najgorszy układ to (gwarancja) osiemnaście dwójek

- przy trafieniu 8 liczb najgorszy układ to (gwarancja) dwadzieścia cztery dwójki

- przy trafieniu 9 liczb najgorszy układ to (gwarancja) sześć trójek, osiemnaście dwójek

- przy trafieniu 10 liczb najgorszy układ to (gwarancja) dwanaście trójek, dwanaście dwójek

- przy trafieniu 11liczb najgorszy układ to (gwarancja) osiemnaście trójek, sześć dwójek

- przy trafieniu 12 liczb najgorszy układ to (gwarancja) dwadzieścia cztery trójki

- przy trafieniu 13 liczb  najgorszy układ to (gwarancja) sześć czwórek, osiemnaście trójek 

- przy trafieniu 14 liczb najgorszy układ to (gwarancja) dwanaście czwórek, dwanaście trójek 

- przy trafieniu 15 liczb  najgorszy układ to (gwarancja) osiemnaście czwórek, sześć trójek

- przy trafieniu 16 liczb  najgorszy układ to (gwarancja) 24 czwórki

- przy trafieniu 17 liczb  najgorszy układ to (gwarancja) sześć piątek, osiemnaście  czwórek

- przy trafieniu 18 liczb  najgorszy układ to (gwarancja) dwanaście piątek, dwanaście czwórek

- przy trafieniu 19 liczb  najgorszy układ to (gwarancja) osiemnaście piątek, sześć czwórek

- przy trafieniu 20 liczb  najgorszy układ to (gwarancja) dwadzieścia cztery piątki

4 9 10 16 19 23
1 6 8 18 20 24
7 9 10 13 15 19
3 6 8 14 21 24
3 9 12 16 22 23
5 7 8 13 20 22
1 2 6 14 18 21
3 8 10 12 20 22
1 7 13 14 17 21
1 9 16 17 18 23
2 3 5 11 13 20
2 5 6 11 15 18
7 8 12 16 22 24
5 7 11 13 15 17
2 5 7 11 13 15
4 6 10 14 19 21
4 8 10 19 20 24
3 12 14 17 21 22
2 3 11 12 15 24
2 4 5 11 16 23
1 6 14 17 18 21
4 9 10 15 19 23
1 12 17 18 20 22
4 9 16 19 23 24

Liczby od 1 do 24 zamień na wybrane liczby