Kombinacje z 32 liczb po 4 skreślenia/42 zakłady

Opis kombinacji dotyczy Multi Multi. 

Kombinacje można zastosować w innych grach liczbowych.

Z 80 liczb wybieramy 32 liczby. 

Wybrane liczby należy podstawić w miejsce liczb w systemie.

Gwarancja 2 przy trafieniu 6 liczb z 32

1 22 24 31
3 20 22 24
6 7 15 25
8 12 16 30
8 12 29 32
16 29 30 32
10 11 14 26
10 11 23 28
14 23 26 28
5 6 13 24
9 12 17 29
9 12 27 32
17 27 29 32
7 8 14 22
10 11 15 26
10 11 25 30
15 25 26 30
6 10 14 26
11 12 18 29
11 12 28 32
18 28 29 32
8 9 23 30
4 17 18 19
5 9 13 21
3 4 16 28
3 18 21 28
4 16 18 21
2 3 16 27
2 17 19 27
3 16 17 19
5 7 13 22
8 9 15 25
1 2 19 31
1 20 23 31
2 19 20 23
2 4 17 27
2 18 19 27
1 3 20 31
1 4 20 31
1 21 24 31
4 20 21 24
15 23 25 30

Liczby od 1 do 32 należy zamienić na wybrane własne liczby