Kombinacje z 34 liczb po 7 skreśleń/28 zakładów

 Opis kombinacji dotyczy Multi Multi. 

Kombinacje można zastosować w innych grach liczbowych.

Z 80 liczb wybieramy 34 liczby. 

Wybrane liczby należy podstawić w miejsce liczb w systemie.

Gwarancja 3 przy trafieniu 9 liczb z 34

1 2 5 9 17 18 20
2 4 6 27 29 31 33
3 4 6 7 15 16 23
1 3 5 18 21 23 26
1 3 5 28 30 32 34
3 4 6 22 23 24 27
3 4 6 28 31 32 34
1 2 5 19 20 21 25
1 2 5 26 29 30 33
2 4 6 20 22 24 25
1 3 5 7 16 17 21
2 4 6 8 13 19 22
7 8 12 13 15 16 22
10 11 14 17 18 21 25
9 10 11 14 20 21 25
18 21 23 28 30 32 34
20 21 25 26 29 30 33
23 24 27 28 31 32 34
22 24 25 27 29 31 33
9 10 11 13 19 24 25
8 9 10 11 22 24 25
8 9 10 11 13 19 20
9 10 11 14 17 18 19
8 12 13 15 16 24 27
7 8 12 13 23 24 27
7 12 14 15 16 17 18
12 14 15 16 17 23 26
7 12 14 15 21 23 26

Liczby od 1 do 34 należy zamienić na wybrane własne liczby