Kombinacje z 32 liczb po 10 skreśleń/18 zakładów

 Opis kombinacji dotyczy Multi Multi. Kombinacje można zastosować w innych grach liczbowych.

Z 80 liczb wybieramy losowo 32 liczby. Wybrane liczby należy podstawić w miejsce liczb w systemie.

1 3 6 12 15 20 22 24 25 32
1 7 8 12 16 20 25 29 30 31
1 4 6 12 14 20 21 24 26 32
1 10 11 12 18 20 26 28 29 31
1 2 5 12 13 19 20 23 24 32
1 6 9 12 17 19 24 27 29 31
2 5 6 13 17 20 23 29 31 32
2 4 5 11 13 17 18 19 21 28
2 9 10 11 14 17 21 23 26 27
2 3 5 9 13 16 17 19 22 30
2 7 8 9 15 16 22 23 25 27
3 5 7 13 15 17 19 25 27 30
3 6 7 15 16 22 24 30 31 32
3 4 7 11 14 16 18 21 22 30
3 8 10 11 15 16 22 25 26 28
4 5 9 13 14 18 19 26 27 28
4 6 10 14 18 21 24 29 31 32
4 7 8 14 15 18 21 26 28 30

Liczby od 1 do 32 należy zamienić na wybrane własne liczby