Kombinacje z 12 liczb po 4 skreślenia/42 zakłady

Opis kombinacji dotyczy Multi Multi. 

Kombinacje można zastosować w innych grach liczbowych.

Z 80 liczb wybieramy 12 liczb. 

Wybrane liczby należy podstawić w miejsce liczb w systemie.

Gwarancja 3 przy trafieniu 5 liczb z 12

1 7 9 11
2 6 7 9
3 4 7 9
1 3 4 10
1 3 7 10
1 4 7 10
1 3 9 10
1 4 9 10
2 6 10 11
3 4 6 10
2 3 4 11
2 8 11 12
5 6 8 11
4 5 8 10
3 4 5 12
3 4 8 12
3 5 8 12
3 4 10 12
3 5 10 12
1 2 6 11
1 2 7 11
1 6 7 11
1 2 9 11
1 6 9 11
1 8 9 12
5 7 8 9
1 5 7 12
1 5 8 12
1 7 8 12
1 5 9 12
1 7 9 12
2 3 6 11
2 4 6 11
2 3 10 11
2 4 10 11
1 7 9 10
3 8 10 12
2 5 6 12
2 5 8 12
2 6 8 12
2 5 11 12
2 6 11 12

Liczby od 1 do 12 należy zamienić na wybrane własne liczby