Kombinacje z 24 liczb po 3 skreślenia/64 zakłady

 Opis kombinacji dotyczy Multi Multi. Kombinacje można zastosować w innych grach liczbowych.

Z 80 liczb wybieramy 24 liczby. Wybrane liczby należy podstawić w miejsce liczb w systemie.

przy trafieniu w tych 24 wybranych liczbach  możliwe  do wystąpienia najgorsze układy   

- przy trafieniu 9 liczb możliwy  najgorszy układ to osiem dwójek

- przy trafieniu 10 liczb możliwy  najgorszy układ to szesnaście  dwójek

- przy trafieniu 11 liczb możliwy  najgorszy układ to dwadzieścia cztery dwójki

- przy trafieniu 12 liczb możliwy  najgorszy układ to trzydzieści dwie dwójki

- przy trafieniu 13 liczb możliwy  najgorszy układ  to  czterdzieści dwójek

- przy trafieniu 14 liczb możliwy  najgorszy układ to czterdzieści osiem dwójek

- przy trafieniu 15 liczb możliwy  najgorszy układ to pięćdziesiąt sześć dwójek

- przy trafieniu 16 liczb możliwy najgorszy układ to sześćdziesiąt cztery dwójki

- przy trafieniu 17 liczb możliwy  najgorszy układ to osiem trójek pięćdziesiąt sześć dwójek

- przy trafieniu 18 liczb możliwy  najgorszy układ  to szesnaście trójek, czterdzieści osiem dwójek

- przy trafieniu 19 liczb możliwy  najgorszy układ to dwadzieścia cztery trójki, czterdzieści dwójek

- przy trafieniu 20 liczb możliwy  najgorszy układ  to trzydzieści dwie trójki, trzydzieści dwie dwójki

1 12 23
1 16 18
1 4 18
1 18 24
1 11 18
1 17 24
1 9 23
1 17 18
2 7 23
2 14 19
2 8 19
2 6 19
2 4 8
2 11 14
2 11 22
2 22 23
3 9 17
3 6 9
3 9 24
3 9 21
3 5 16
3 9 13
3 12 23
3 13 16
4 6 10
4 8 14
4 12 14
4 10 22
4 15 21
4 11 20
5 12 18
5 16 24
5 10 15
5 7 24
5 16 20
5 7 16
5 13 16
6 19 20
6 10 20
6 19 24
6 19 22
6 10 15
7 8 17
7 9 23
7 12 23
7 17 18
7 17 24
8 10 22
8 15 21
8 17 22
8 21 22
9 13 17
10 13 15
10 15 21
11 12 14
11 14 20
11 14 22
11 15 20
12 13 18
12 13 23
13 16 20
14 21 22
15 19 21
19 21 24

Liczby od 1 do 24 należy zamienić na wybrane własne liczby