Kombinacje z 24 liczb po 10 skreśleń/12 zakładów

 Opis kombinacji dotyczy Multi Multi. Kombinacje można zastosować w innych grach liczbowych.

Z 80 liczb wybieramy 24 liczby. Wybrane liczby należy podstawić w miejsce liczb w systemie.                         

Gwarancja  (najgorszy układ) 2 przy trafieniu 3 z 24

1 3 4 6 9 12 16 17 22 24
3 5 6 7 9 11 16 17 21 22
1 2 4 8 10 12 15 18 23 24
2 8 10 11 14 15 19 20 21 23
1 3 4 6 9 13 17 18 22 24
1 2 4 8 10 13 18 20 23 24
3 7 9 11 14 16 17 19 21 22
2 5 7 8 10 11 15 19 21 23
1 6 9 12 13 16 17 18 22 24
2 5 7 8 10 14 19 20 21 23
1 8 10 12 13 15 18 20 23 24
3 5 6 7 9 14 17 19 21 22

Liczby od 1 do 24 należy zamienić na wybrane własne liczby