Kombinacje z 16 liczb po 4 skreślenia/42 zakłady

Opis kombinacji dotyczy Multi Multi. 

Kombinacje można zastosować w innych grach liczbowych.

Z 80 liczb wybieramy 16 liczb. 

Wybrane liczby należy podstawić w miejsce liczb w systemie.

Gwarancja 2 przy trafieniu 2 liczb z 16

1 2 5 7
1 8 12 13
2 5 8 14
7 12 13 14
3 5 9 14
1 6 8 15
5 6 9 15
2 3 6 7
2 9 12 13
3 6 9 15
7 12 13 15
2 5 12 13
1 7 8 14
5 7 12 14
2 4 7 10
2 11 12 13
4 7 11 16
1 4 5 8
1 10 11 14
4 5 10 16
3 4 6 9
3 10 11 15
4 6 10 16
9 11 15 16
10 12 13 16
4 7 12 13
2 10 11 16
7 10 12 16
8 11 14 16
4 5 11 14
1 8 10 16
5 8 11 16
1 3 5 6
1 8 9 14
3 5 8 15
6 9 14 15
4 6 11 15
3 9 10 16
6 9 11 16
3 6 12 13
2 7 9 15
6 7 12 15

Liczby od 1 do 16 należy zamienić na wybrane własne liczby