Kombinacje z 24 liczb po 3 skreślenia/28 zakładów

 Opis kombinacji dotyczy Multi Multi. 

Kombinacje można zastosować w innych grach liczbowych.

Z 80 liczb wybieramy 24 liczby. 

Wybrane liczby należy podstawić w miejsce liczb w systemie.

75% szansy na 2 przy wejściu 5 liczb z 24

6 12 24
9 14 22
5 8 19
7 11 19
8 11 23
10 16 21
4 13 20
10 13 24
12 16 23
5 7 17
6 9 17
7 9 21
8 14 19
1 9 13
1 14 18
3 4 24
3 6 17
4 12 17
2 10 15
2 16 20
5 7 23
3 8 11
3 14 18
5 6 21
1 12 15
1 16 22
2 4 24
2 10 20

Liczby od 1 do 24 należy zamienić na wybrane własne liczby