Kombinacje z 30 liczb po 7 skreśleń/28 zakładów

 Opis kombinacji dotyczy Multi Multi. 

Kombinacje można zastosować w innych grach liczbowych.

Z 80 liczb wybieramy 30 liczb. 

Wybrane liczby należy podstawić w miejsce liczb w systemie.

Gwarancja 2 przy trafieniu 3 liczb z 30

1 3 4 6 9 10 11
1 2 4 8 9 11 12
3 5 6 7 10 13 15
2 5 7 8 12 13 14
1 14 18 19 20 23 24
2 4 8 14 18 26 29
9 11 12 19 20 26 29
2 4 8 19 20 23 24
9 11 12 14 18 23 24
1 2 4 23 24 26 29
1 3 4 21 24 25 28
2 15 20 22 23 26 27
5 7 8 15 20 29 30
12 13 14 22 23 29 30
5 7 8 22 23 26 27
12 13 14 15 20 26 27
2 5 7 26 27 29 30
3 5 6 25 27 28 30
1 16 17 18 19 21 24
3 4 6 16 17 25 28
9 10 11 18 19 25 28
3 4 6 18 19 21 24
9 10 11 16 17 21 24
3 16 17 21 22 25 27
5 6 7 16 17 28 30
10 13 15 21 22 28 30
5 6 7 21 22 25 27
10 13 15 16 17 25 27

Liczby od 1 do 30 należy zamienić na wybrane własne liczby