Kombinacje z 24 liczb po 9 skreśleń/12 zakładów

 Opis kombinacji dotyczy Multi Multi. Kombinacje można zastosować w innych grach liczbowych.

Z 80 liczb wybieramy 24 liczby. Wybrane liczby należy podstawić w miejsce liczb w systemie.                          

Gwarancja  (najgorszy układ) 2 przy trafieniu 3 z 24

3 6 9 12 13 17 18 22 24
1 4 6 9 12 14 17 18 24
5 8 10 11 15 19 20 21 23
2 7 8 10 11 16 19 20 23
2 10 12 13 15 20 22 23 24
5 7 8 9 11 17 18 19 21
1 3 4 9 13 14 18 22 24
1 4 10 12 13 16 20 22 24
3 6 7 8 9 14 17 18 21
1 2 4 12 15 16 22 23 24
2 5 7 10 15 16 20 21 23
3 5 6 8 11 14 18 19 21

Liczby od 1 do 24 należy zamienić na wybrane własne liczby