Kombinacje z 14 liczb po 6 skreśleń/18 zakładów (2 przy 3)

 Opis kombinacji dotyczy Multi Multi. Kombinacje można zastosować w innych grach liczbowych.

Z 80 liczb wybieramy losowo 14 liczb. Wybrane liczby należy podstawić w miejsce liczb w systemie.                          

Gwarancja  (najgorszy układ)  2 przy trafieniu 3 liczb z 14

1 2 8 9 11 13
1 2 4 8 9 11
1 3 4 7 9 11
1 3 4 9 11 12
1 4 6 9 10 11
1 4 5 6 9 10
1 2 4 9 11 13
1 3 7 9 11 12
1 4 5 9 10 11
2 3 7 8 12 13
2 3 7 12 13 14
2 5 6 8 10 13
2 5 6 10 13 14
2 3 8 12 13 14
2 5 8 10 13 14
3 5 7 10 12 14
3 5 6 7 10 12
3 5 6 10 12 14

Liczby od 1 do 14 należy zamienić na wybrane własne liczby