Kombinacje z 20 liczb po 7 skreśleń/12 zakładów

 Opis kombinacji dotyczy Multi Multi. Kombinacje można zastosować w innych grach liczbowych.

Z 80 liczb wybieramy 20 liczb. Wybrane liczby należy podstawić w miejsce liczb w systemie.                          

Gwarancja  (najgorszy układ) 2 przy trafieniu 3 z 20

3 4 9 11 12 16 17
6 7 9 10 12 14 17
5 6 10 13 14 15 18
2 6 8 10 14 15 19
2 4 11 13 15 16 19
1 4 5 11 15 16 20
1 4 7 9 12 16 20
1 3 7 9 11 17 20
3 7 8 9 12 14 18
3 6 8 9 10 17 18
2 5 8 10 13 18 19
1 2 5 11 13 19 20

Liczby od 1 do 20 należy zamienić na wybrane własne liczby