Kombinacje z 26 liczb po 8 skreśleń/16 zakładów (2 przy 3)

 Opis kombinacji dotyczy Multi Multi. Kombinacje można zastosować w innych grach liczbowych.

Z 80 liczb wybieramy losowo 26 liczb. Wybrane liczby należy podstawić w miejsce liczb w systemie.                          

Gwarancja  (najgorszy układ) 2 przy trafieniu 3 liczb z 26

8 10 11 17 18 21 24 25
2 15 16 17 18 21 24 25
2 5 7 8 11 12 13 14
3 16 17 18 19 23 25 26
3 5 6 7 9 12 13 14
1 2 4 17 18 21 24 25
3 5 6 19 20 22 23 26
7 9 12 19 20 22 23 26
6 9 10 18 19 23 25 26
2 5 7 15 20 21 22 24
1 3 4 6 9 10 16 17
8 11 12 15 20 21 22 24
1 2 4 8 10 11 15 16
5 13 14 19 20 22 23 26
1 3 4 18 19 23 25 26
5 13 14 15 20 21 22 24

Liczby od 1 do 26 należy zamienić na wybrane własne liczby