Kombinacje z 24 liczb po 5 skreśleń/40 zakładów

Opis kombinacji dotyczy Multi Multi. 

Kombinacje można zastosować w innych grach liczbowych.

Z 80 liczb wybieramy 24 liczby. 

Wybrane liczby należy podstawić w miejsce liczb w systemie.

Gwarancja 2 przy trafieniu 3 liczb z 24

1 3 13 22 24
4 6 12 17 18
1 3 12 14 17
4 6 9 13 14
9 12 13 22 24
3 9 13 18 22
1 4 6 22 24
1 9 13 17 18
1 2 15 23 24
4 10 13 20 22
1 2 13 16 20
4 10 12 15 16
12 13 15 23 24
2 12 15 22 23
1 4 10 23 24
2 5 7 8 10
16 19 20 21 23
2 5 15 21 23
7 8 11 19 20
2 5 11 16 19
7 8 10 15 16
10 11 15 21 23
16 20 22 23 24
14 17 18 19 21
3 5 11 19 21
6 7 9 17 18
3 5 9 14 17
6 7 8 11 14
8 9 11 19 21
5 8 11 18 19
3 6 7 19 21
3 8 11 17 18
5 10 15 20 21
2 7 8 21 23
2 10 15 19 20
1 2 4 10 12
3 5 6 7 8
1 3 4 6 9
14 17 18 22 24
1 12 15 20 22

Liczby od 1 do 24 należy zamienić na wybrane własne liczby