Kombinacje z 14 liczb po 3 skreślenia/48 zakładów

Opis kombinacji dotyczy Multi Multi. 

Kombinacje można zastosować w innych grach liczbowych.

Z 80 liczb wybieramy 14 liczb. 

Wybrane liczby należy podstawić w miejsce liczb w systemie.

Gwarancja 2 przy trafieniu 5 liczb z 14

1 2 13
1 4 11
1 4 8
1 9 11
3 7 11
1 9 14
2 8 11
2 4 9
1 8 13
3 4 9
1 7 12
4 11 12
1 4 7
7 9 12
1 3 12
1 6 11
5 10 11
1 5 6
6 9 11
4 11 13
8 9 13
8 12 14
2 3 14
6 13 14
2 6 8
1 9 10
4 6 10
4 5 9
2 12 13
3 8 13
3 7 12
2 8 14
7 13 14
2 7 8
3 10 12
5 7 12
5 6 9
3 7 14
2 10 13
5 8 13
5 6 10
2 8 11
6 12 14
3 6 7
7 10 14
3 5 14
8 10 14
2 5 14
Liczby od 1 do 14 należy zamienić na wybrane własne liczby