System z 17 liczb po 10 skreśleń/5 zakładów

 System z 17 liczb po 10 skreśleń/5 zakładów

Gwarancja 2 przy trafieniu 2 liczb z 17

1 2 3 4 5 7 9 13 14 16
1 2 4 5 8 12 14 15 16 17
1 5 6 7 9 10 11 14 15 17
2 4 6 7 8 9 10 11 12 17
3 6 8 10 11 12 13 15 16 17
System do publikacji przysłał Dariusz W. email: [email protected]