Kombinacje z 14 liczb po 4 skreślenia/30 zakładów

 Opis kombinacji dotyczy Multi Multi. 

Kombinacje można zastosować w innych grach liczbowych.

Z 80 liczb wybieramy 14 liczb. 

Wybrane liczby należy podstawić w miejsce liczb w systemie.

Gwarancja 2 przy trafieniu 3 liczb z 14

2 5 6 14
5 8 10 13
2 6 8 10
6 10 13 14
2 8 13 14
2 3 7 14
3 8 12 13
2 7 8 14
7 12 13 14
2 8 12 13
1 4 8 9
4 9 11 13
1 8 11 13
1 4 5 11
4 6 9 10
1 5 6 9
1 3 4 12
3 7 9 11
1 4 7 9
4 9 11 12
1 7 11 12
3 6 7 10
6 10 12 14
3 7 12 14
1 2 4 13
2 8 9 11
5 9 10 11
1 6 10 11
3 5 6 14
5 7 10 12

Liczby od 1 do 14 należy zamienić na wybrane własne liczby